De kracht van de waterval zijn de druppels die samenwerken
Postweg 366, 5915 HK Venlo | T +31 6 1046 3011 | E vera@waterfall business support.nl
afbeelding-quote

Mensen bepalen het succes van je onderneming

Welke aandacht en alertheid is nodig? 

Voorwaardenscheppend en met aandacht omgaan met je medewerkers is belangrijk voor een goede samenwerking tussen alle organisatieonderdelen.

De dynamiek van de huidige tijd dwingt je om op elk moment alert te zijn. Medewerkers moeten proactief kunnen inspelen op voortdurend optredende veranderingen in en buiten het werkveld. Optimaal communiceren is hiervoor noodzakelijk.

Als onderneming kun je alleen vooraan lopen als de medewerkers  de ontwikkelingen en trends op nationaal, internationaal en zelfs op  wereldniveau volgen. Stel jezelf regelmatig de vraag of de noodzakelijke aandacht en alertheid in het dagelijks werk tot uitdrukking komt. Dit houd je scherp. 

Oplossingen voor de onderneming

Samenwerken betekent interactie met andere mensen. Er is niet één manier van communiceren. Om goed te communiceren is het belangrijk om te beseffen dat de inhoudelijke boodschap zelf slechts een beperkt onderdeel is van de communicatie. Het is belangrijk om de invloed van de interactie tussen mensen te kennen. Uitingen van interactie en gevoel zijn voor het merendeel non-verbaal. Zonder met elkaar overweg te kunnen op interactie- en gevoelsniveau is een inhoudelijke boodschap niet mogelijk. Waterfall heeft veel ervaring met het ondersteunen van ondernemingen om hun communicatie te verbeteren.

Interculturele samenwerking gaat over bruggen slaan tussen verschillende culturen. Er bestaat een scala aan verschillende culturen die elk hun eigen waarden en normen hebben.

Het begrijpen en goed kunnen omgaan met deze verschillen vraagt om kennis en inleving. Wij ondersteunen bedrijven in het begrijpen van andere culturen in landen waarmee zaken worden gedaan. Als leidraad hiervoor gebruiken wij het werk van G.J. Hofstede waarbij de verschillende culturen worden beschreven vanuit 5 basiselementen.

Leren heeft tot doel om het gedrag in de praktijk van alledag te veranderen. Gedrag dat nodig is om proactief en innovatief te kunnen zijn. Voor een onderneming is het van belang om zich voortdurend te ontwikkelen en om optimaal de opgedane kennis en inspiratie in te zetten. Waterfall begeleidt dit concreet ontwikkelingstraject.

Zodra wij dit in kaart hebben gebracht wordt een toekomstig ontwikkelingsplan met resultaatgebieden opgemaakt.