De kracht van de waterval zijn de druppels die samenwerken
Postweg 366, 5915 HK Venlo | T +31 6 1046 3011 | E vera@waterfall business support.nl
afbeelding-quote

het team – jij als leider

Zodra je met meerdere personen samenwerkt krijg je te maken met mensen die elk hun eigen beeld van de wereld hebben. Onze ervaring leert dat sterke teams vragen om diversiteit van de teamleden. Een sterk team vraagt op zijn beurt om een leider die kaders stelt en die binnen die kaders de maximale vrijheid van handelen geeft.

Waterfall is sterk in het begeleiden van jou in je rol als leider. Na dit traject ben je in staat om de kennis en ervaring van ieder teamlid optimaal te benutten. Onze begeleiding helpt je om het leiden van je mensen als een van de essentiƫle taken in je dagelijks werk in te passen.

Teamcoaching

Waterfall is er van overtuigd dat sterke teams juist ontstaan door diversiteit van de teamleden. Een sterk team vraagt om een leider die enerzijds de kaders stelt die noodzakelijk zijn en anderzijds binnen die kaders de maximale vrijheid van handelen geeft.

Bij teamcoaching besteden wij aandacht aan hoe resultaat bereikt wordt. Hoe gaat het team om met doelen die gesteld zijn en de strategie om deze doelen te bereiken? Bij de coaching van een team maken wij gebruik van de hoofdgedragsvoorkeuren van de individuele teamleden. Wat de teamleden moeten doen om elkaar te ondersteunen wordt naar boven gehaald. Een optimale rolverdeling binnen het team wordt nagestreefd.

Teambuilding

Teambuilding is voor ons het smeden van zeer hechte betrokken teams. Waterfall gaat met het team uitdagingen aan. Het individu binnen een team en het team als geheel wordt onder outdooromstandigheden uitgedaagd om de grenzen te verleggen. De hechtheid van het team wordt bepaald door de diepte die je als team durft aan te gaan.

De unieke propositie van Waterfall coaches is hun praktijkervaring in de techniek en de industrie